Groep7152

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Vacatures

Groep 7152 is een landelijk vrouwennetwerk dat ten dienste staat van de bewustwording van lesbische en biseksuele  vrouwen. Dit vrijwilligersnetwerk, werkzaam in de regio’s Amersfoort, Arnhem, Assen, Hardenberg en Utrecht, ontwikkelt beleid en organiseert activiteiten voor de doelgroep.

Het kader van Groep 7152 zoekt een energieke, inspirerende voorzitter voor haar landelijk bestuur.

Profiel
Wij zoeken iemand die:
- ervaring heeft met op emancipatie gerichte vrouwenorganisaties en met lesbische/biseksuele vrouwen als doelgroep
- het vermogen heeft om beleid te ontwikkelen, te delegeren of (mede) uit te voeren
- een daadkrachtig, communicatief vaardige persoonlijkheid met motiverende/inspirerende kwaliteiten is
- ervaring met en plezier in het leiden van een vrijwilligersorganisatie heeft
- in staat is een bijdrage te leveren aan het maken, uitvoeren en evalueren van algemeen landelijk beleid
- in staat is landelijk bekendheid te geven aan Groep 7152
- in staat is om verschillende overleggen, te weten, tien keer per jaar een vergadering met het dagelijks bestuur en twee keer per jaar met het
  algemeen bestuur voor te bereiden en voor te zitten
-  in staat is om contact te onderhouden met landelijke contacten en netwerken zoals zusterorganisaties
- in staat is landelijke contacten en netwerken op gebied van PR te onderhouden
-  in staat is landelijk PR-beleid te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren
- in staat is nieuwe landelijke PR-activiteiten te initiëren
- in staat is PR-beleid in de regio’s te ondersteunen, te adviseren en te bewaken
-  in staat is een jaarlijks (of meer indien nodig) overleg met de PR-vrouwen uit de regio’s te voeren
- in staat is de koers van het magazine Amarant te bepalen en aan te sturen
- in staat is de medewerkers van het magazine Amarant aan te sturen
- in staat is het magazine Amarant op te maken en te versturen naar donatrices
- in staat is de website van Groep 7152 up-to-date te houden
- in staat is de webmasters uit de regio’s te ondersteunen
- in staat is de social media van Groep 7152 up-to-date te houden

Gedacht moet worden aan een gemiddelde taakomvang van 10-15 uur per week.
Wij bieden een onkostenvergoeding van 50 euro per jaar en vergoeding van gemaakte en aantoonbare kosten. Daarnaast ga je werken in een prettig team.

Voor info: tel 06-21808863. Wij verwachten jouw reactie (mail met cv) uiterlijk 22 november via info@groep7152.nl

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu